"ŻYCIE JEST ZMIANĄ. JEŚLI PRZES­TA­NIESZ SIĘ ZMIENIAĆ, PRZES­TA­NIESZ ŻYĆ."

07:52

"Trzeba szanować ludzi, żeby zasłużyć na szacunek."

11:55

Przegląd Dresslink

11:57

Ak­ceptac­ja i po­kocha­nie siebie sa­mego jest czymś ważnym, mi­mo wszystko.

08:36

Popular Posts

Like us on Facebook